VIỆC LÀM MỚI

Phong Vũ computer tuyển dụng nhiều vị trí tại Tiền Giang

Phong Vũ computer tuyển dụng nhiều vị trí:- 1 Quản lý chi nhánh - 1 Giám sát chi nhánh - 1 Kế toán chi nhánh - 2 Kế toán bán hàng - 5 Nhân viên bán hàng - 4 Nhân viên kỹ thuật - 3...