Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam tuyển gấp 05 nhân viên THU MUA

Tuyển dụng Việc làm Tiền Giang

Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam tuyển gấp 05 nhân viên THU MUA

-Vị trí: NHÂN VIÊN THU MUA
-Số lượng: 05
-Mô tả công việc:
+Tiếp nhận tờ trình đặt mua
+Liên hệ nhà cung cấp
+Theo dõi đơn hàng đã đặt
+Thực hiện công nợ đối với nhà cung cấp
+Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên (nếu có).

-Hồ sơ:

+Gửi CV qua email: [email protected]
+Nộp hồ sơ phỏng vấn trực tiếp tại địa chỉ: Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam, Lô 79, KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang.
+Điện thoại: 0394301575 (Thảo, nhân sự)