Hiện Fresh còn thiếu 3 bạn bán cà phê xoay ca thời vụ (ưu tiên sv)

Hiện Fresh còn thiếu 3 bạn bán cà phê xoay ca thời vụ (ưu tiên sv)


Mức lương: 5.500.000 đ
Liên hệ: Mai Ngọc Điện thoại: 0929789415 0929789XXX
Bên mình cần 3 bạn phụ bán hàng và đóng gói tại Tiền Giang
Lương: 5.500.000/tháng (giờ hành chính, có xoay ca cho sinh viên)
Nơi làm việc: Cái Bè

Bởi – MuaBan.Net