Mỹ Tho

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính – Nhân Sự

Mô tả công việc - Xây dựng, triển khai, kiểm soát chiến lược và hệ…