Trợ Lý

Chi nhánh Công Ty TNHH Uni_President Việt Nam tại Tiền Giang Tuyển Trợ Lý Tiếng Hoa

Mô tả công việc - Phiên dịch cho giám đốc .- Biên dịch các tài…

Tuyển Tổ Trưởng Kho

Nộp hồ sơ ứng tuyển Thông tin cơ bản Hạn nộp 01/04/2019 Mức lương 5…